KRIST definīcija Latviešu valodā:

KRIST

nepārejošs darbības vārdskrītu, krīti, krīt, kritu

 • 1

  Virzīties (pa gaisu) lejup smaguma spēka iedarbībā; līt, snigt, ritēt lejup (par nokrišņiem); arī strauji plūst no augšas lejup – par ūdeni.

  • Akmens krīt
  • Lapas, skujas, čiekuri krīt no kokiem
  • Sēkla krīt auglīgā zemē
  • Ābols no ābeles tālu nekrīt
  • Sniegs krīt lielām pārslām
  • Krīt migla, lietus lāses
  • Ūdens krīt pār dambi
  • Ūdenskritums krīt no liela augstuma

 • 2

  Pēkšņi strauji svērties (uz priekšu, atpakaļ, uz sāniem), zaudējot līdzsvaru vai balstu.

  • Bērns skrien un krīt
  • Krist uz muguras
  • Krist un celties
  • Krist uz slidenas ietves un sasisties
  • Slēpotājs krīt kupenā

 • 3

  Strauji mesties (kur, pie kā, kam virsū).

  Krist (kam) pie kājām Krist matos Suns krīt stilbos, pie biksēm Krist starpā (vidū)
  • Krist pie zemes
  • Krist (kā) apkampienos
  • Krist virsū pretiniekam
  • Krist pie ēdiena
  • sarunvalodas vārds Krist virsū cepetim
  • Lopi kā izbadējušies krīt uz jauno zāli
  • Putni krīt uz graudiem

 • 4

  3. pers Strauji (ar vēzienu) tikt virzītam, virzīties lejup; arī tikt novietotam virzienā uz leju.

  • Rokas nespēkā krīt gar sāniem
  • Pātaga krīt pār zirga muguru
  • Cirtieni, sitieni krīt viens pēc otra
  • pārnesta nozīme Krīt skarbi vārdi

 • 5

  3. pers Nokarāties (pār ko), arī skarot (ko), atrasties vertikāli vai slīpi (kam pāri); nokarājoties veidot (krokas).

  • Mati krīt pār pleciem
  • Cirtas krīt acīs
  • Tērps labi krīt
  • Smagā drāna labi krīt krokās

 • 6

  3. pers Izplatīties (kādā virzienā); atrasties (uz kā, pāri kam – par ēnu); tikt vērstam (uz ko – par skatienu).

  • Saules stari krīt slīpi
  • Skaņas krīt pret sienām un atbalsojas
  • Gaisma krīt uz atvērtās grāmatas
  • Atspīdums krīt sejā
  • No staba krīt gara ēna
  • Koku ēnas krīt šķērsām pār ceļu
  • Skatiens krīt uz pulksteni

 • 7

  3. pers Kristies, kļūt zemākam; pazemināties, samazināties.

  • Ūdens līmenis turpina krist
  • Spiediens strauji krīt
  • Krītošā gamma
  • Krītošā intonācija
  • Cenas krīt
  • Vērtspapīru, valūtas kurss biržā turpina krist
  • Izslaukumi ziemā krīt

 • 8

  Tikt nonāvētam; mirt (par daudziem), nobeigties (par dzīvniekiem).

  • Krist frontē
  • Krist no lodes
  • Krist varoņa nāvē
  • Piemineklis kritušajiem karavīriem
  • Kara laikā cilvēki krita no slimībām un bada
  • Saimniecībā sākuši krist sivēni

 • 9

  Nokļūt (nevēlamā, bīstamā situācijā, sliktos apstākļos); nonākt (nevēlamā psihiskā vai fizioloģiskā stāvoklī); arī degradēties, morāli pagrimt.

  • Krist gūstā
  • Krist nabadzībā, postā
  • Krist nežēlastībā
  • Krist apsmieklā, kaunā, negodā
  • Krist izmisumā, panikā
  • Krist histērijā
  • Krist nesamaņā
  • Krist kārdināšanā, grēkā
  • Kritusi sieviete

 • 10

  3. pers Tikt ieņemtam kaujā, beigt pretoties, nonākt pretinieka varā; tikt likvidētam (par valsts varu, iekārtu).

  • Cietoksnis krīt
  • Pilsēta kritusi iebrucēju rokās
  • Valsts vara krita

 • 11

  3. pers Tikt (kādam), nonākt (kāda) rīcībā, lozējot, sadalot pienākumus u. tml.

  • Lielais laimests nekrita nevienam
  • Viņam kritis mantojums

 • 12

  3. pers., kopā ar vārdiem «nost», «ārā», «laukā» Nepiegult, neturēties stingri (kur klāt, kam apkārt, kur iekšā); nebūt labi nostiprinātam.

  • Kurpes krīt nost no kājām
  • Gredzens krīt nost no pirksta
  • Ratiem ritenis kritīs nost
  • Loga rūts krīt ārā

 • 13

  3. pers., kopā ar vārdu «ciet» Strauji vērties (ciet); (aiz)cirsties.

  • Durvis, vārti krīt ciet

 • 14

  3. pers Neiederēties, neiekļauties (kur); tikt izņemtam (no kāda kopuma).

  • Krist ārā no lomas
  • Teikums krīt ārā no teksta stila

 • 15

  sarunvalodas vārds Nodoties (kam); aizrauties (ar ko).

  • Viņš ir kritis uz grāmatām

 • 16

  3. pers., ar vārdu «kopā» Brukt, grūt.

  • Ēkas krīt kopā

 • 17

  sarunvalodas vārds 3. pers Kaitīgi iedarboties (uz ko).

  • Smēķēšana krīt uz plaušām