sieviešu dzimte

 • 1

  Vispārināta īpašība GATAVS, arī šās īpašības konkrēta izpausme.

  • Kaujas gatavība
  • Gatavība bīstamai situācijai
  • Turēt gatavībā glābšanas līdzekļus
  • Izteikt gatavību palīdzēt

 • 2

  Brieduma vai sagatavotības pakāpe; brieduma vai sagatavotības augstākā, vēlamā pakāpe.

  • Sēklas gatavība
  • Zirņu tehniskā gatavība
  • Sportistu fiziskā gatavība