FORMULA definīcija Latviešu valodā:

FORMULA

sieviešu dzimte

 • 1

  Vispārīgs un precīzs (kāda jēdziena, attiecības, likuma) definējums; īss definējums.

  • Izteikt ideju abstraktā formulā

 • 2

  Matemātisku simbolu kopums (algebriska izteiksme vai vienādojums), kas izsaka kādu apgalvojumu.

  • Algebriska formula

 • 3

  Ķīmiska savienojuma kvalitatīvā un kvantitatīvā sastāva saīsināts apzīmējums ar burtiem un cipariem.

  • Ūdens formula
  • Sērskābes formula