frāze

  • 1

    no tā jāuzmanās, ar to jābūt piesardzīgam.