Vārda KA galvenie skaidrojumi Latviski vārdnīcā

: KA1KA2

KA1

 • 1

  Ievada teikuma priekšmeta vai papildinātāja palīgteikumu.

  • Labi, ka darbs padarīts
  • Viņš teica, ka varam iet

 • 2

  Ievada izteicēja vai apzīmētāja palīgteikumu.

 • 3

  Ievada veida, mēra, cēloņa apstākļa vai seku palīgteikumu.

 • 4

  Saista salikta pakārtota teikuma daļas, norādot uz nosacījuma attieksmi starp tām; ja.

  • Kas tas par draugu, ka nevar palīdzēt?

Lietojums

pakārtojuma saiklis.

Vārda KA galvenie skaidrojumi Latviski vārdnīcā

: KA1KA2

2

apstākļa

 • 1

  Ievada jautājuma teikumu, vaicājot par darbības veikšanas veidu, kvalitāti, apstākļiem.

  • Kā viņš te iekļuva?
  • Kā pabeigsim darbu?
  • Kā tu jūties?
  • Kā tas varēja notikt?
  • Kā, tu negribi iet?

 • 2

  Ievada izsaukuma teikumu vai retorisku jautājumu.

 • 3

  kopā ar darb. vai divd Norāda uz darbības, procesa vai stāvokļa veida pieļāvumu.

 • 4

  Norāda uz darbības, norises, izpausmes lielu intensitāti.

  • Kā viņš to stāstīja!
  • Kā man gribējās viņu redzēt!
  • Kā viņa priecājās!

 • 5

  partikulas nozīmē Pastiprina ar laika apstākļa vārdu izteikto nojēgumu.

 • 6

  saikļa nozīmē Ievada teikuma priekšmeta vai papildinātāja palīgteikumu.

 • 7

  saikļa nozīmē Ievada izteicēja vai apzīmētāja palīgteikumu.

  • Darbs neiznāca tāds, kā bija domāts
  • Viņiem pietrūka padoma, kā tikt ar visu galā
  • Bija ierosinājums, kā pārkārtot projektu

 • 8

  saikļa nozīmē Ievada mēra, veida apstākļa vai pieļāvuma palīgteikumu.

 • 9

  saikļa nozīmē Saista salikta pakārtota teikuma daļas, norādot uz laika secīguma attieksmi starp tām.

  • Kā viens apstājas, tā otrs turpina
  • Kā ierauga nācēju, tūlīt suns sāk riet

Vārda KA galvenie skaidrojumi Latviski vārdnīcā

: KA1KA2

KA

partikula

 • 1

  sarunvalodas vārds Ievada vēlējuma teikumu; kaut.

 • 2

  Lieto, lai izteikumam piešķirtu pieļāvuma vai šaubu nokrāsu.

  • Ka neuznāk krusa

 • 1

  Saista divus nojēgumus salīdzinājumā, norādot uz to vienādību, līdzību vai atbilstību.

  • Taisns kā svece
  • Suns izskatījās kā mazs lācītis
  • Jaunais tilts bija tikpat augsts kā vecais
  • Notikušais likās kā sapnis
  • Gaiss bija dzidrs kā kalnos
  • Rokas viņai bija kā bez spēka
  • Tāds kā slims

 • 2

  Saista teikuma locekļus salīdzinājumā, pastiprinot vārda vai izteikuma nozīmi.

  • Viņa citas puķes neaudzēja kā vienīgi rozes
  • Makšķernieks sēdēja, kā sēdējis, upes krastā

 • 3

  Saista salikta pakārtota teikuma daļas, norādot uz salīdzinājuma attieksmi starp tām.

 • 4

  partikulas nozīmē Lieto, lai pastiprinātu apgalvojumu, apstiprinātu izteikumu.

  Kā tad!
  • Kā redzi, viņš ir atnācis
  • Dzirdēju visu, kā nu nedzirdēšu!

Lietojums

salīdzinājuma saiklis.