IE- definīcija Latviešu valodā:

IE-

priedēklis

 • 1

  savienojumā ar lietv Norāda, ka priekšmets, parādība atrodas, attīstās, ir lietojama tai priekšmetā, ko apzīmē pamatvārda sakne.

  • Iemutis, ienāši, ierocis

 • 2

  savienojumā ar lietv Norāda, ka tas, ko izsaka pamatvārds, ir paredzēts virzienam uz iekšu.

  • Ieeja, iebrauktuve

 • 3

  savienojumā ar lietv Norāda, ka tas, ko izsaka pamatvārds, ir virzienā uz iekšu.

  • Ieleja
  • Iedobe

 • 4

  savienojumā ar īp Norāda, ka īpašība ir nelielā pakāpē.

  • Ieapaļš, iedzeltens, iesirms
  • Iezilgans
  • Iesāļš
  • Iegarens

 • 5

  savienojumā ar darb Norāda, ka darbība notiek virzienā uz iekšu.

  • Iebraukt, ieliet, ieraut, iesaukt

 • 6

  savienojumā ar darb Norāda, ka ar darbību ko apņem, aptver.

  • Ielenkt, ieskaut, ietīt, iežogot

 • 7

  savienojumā ar darb Norāda, ka tiek panākts darbības sākums.

  • Iedarbināt, iekustināt, iešūpot
  • Iedegt, iekurt
  • Iejūsmināt

 • 8

  savienojumā ar darb Norāda, ka ar darbību tiek kas sagatavots turpmākai darbībai.

  • Iebraukt (zirgu), iestaigāt (zābakus)
  • Iestrādāt (zemi)

 • 9

  savienojumā ar atgriezenisko darb Norāda uz darbības sākumu vai īslaicīgumu.

  • Iemirdzēties, iesāpēties, ieskanēties, iekustēties

 • 10

  savienojumā ar atgriezenisko darb Norāda uz darbības īslaicīgumu, arī pēkšņumu.

  • Iejautāties, ieminēties, ieteikties

 • 11

  savienojumā ar darb Norāda uz darbības nepilnīgumu vai mazu darbības pakāpi.

  • Ieplēst, ieskrambāt
  • Iekrāsot
  • Iekalst, iepelēt

 • 12

  savienojumā ar darb Norāda uz darbības noturīgumu, pastāvīgumu.

  • Ieilgt, iespītēties, ietiepties

 • 13

  savienojumā ar darb Norāda, ka ar darbību ietekmē (kādu) sev par labu.

  • Iebarot, ieēdināt

 • 14

  savienojumā ar darb Norāda uz darbības pabeigtību.

  • Iedot, iegūt, iemācīties, iemidzināt, iesist, iestādīt

 • 15

  savienojumā ar darb Norāda, ka darbības rezultātā tiek (kas) ieveidots (kur).

  • Iegravēt, iekalt, iegriezt (robu)